prof.dr.ing. DAN LUNGU

Profesor de Siguranţa structurilor
Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB
Facultatea de Constructii Civile
Catedra Construcţii de Beton armat

Experienţă profesională şi managerială

• Conducător de doctorat în domeniul Siguranţa structurilor şi Inginerie seismică, UTCB, 1991 – prezent
• Profesor de Siguranţa structurilor, Catedra construcţii de beton armat, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB, 1991- prezent; Conferenţiar, Lector, Asistent, UTCB, 1969-1991
• Director, Departamental de Inginerie Civilă, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, UTCB, 1997 – 2001
• Director, Centrul de cercetare “Siguranţa structurilor la acţiuni din hazard natural“ UTCB 2003- prezent
• Diplomă de doctor, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB, 1977

• Expert tehnic atestat MTCT, Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor cu structuri din beton, zidărie, metal, lemn
• Inginer proiectant, Institutul Proiect Bucureşti 1967-1970
• Diplomă de inginer, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB,1967

• Director general adjunct, Institutul Naţional al Patrimoniului, INP, 2009 – prezent
• Director general, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, INMI, 2006 – 2009
• Director general, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii si Economia Construcţiilor, INCERC 2001- 2006

• Bursa JICA, Japan International Cooperation Agency „Administrative Training on Legislation and Dissemination” Japonia, Ian 2006
• Bursa JICA, Japan International Cooperation Agency la International Institute for Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Building Research Institute, Tsukuba, Ministry of Construction of Japan, Mai-Iunie 1998
• Bursa UNESCO la International Institute for Mechanical Sciences, Udine, Italia, 1975

Proiecte naţionale şi internaţionale

• Proiectul IRPP/SAAH de reabilitare integrată a patrimoniului de arhitectură şi arheologic din cadrul Programului regional pentru patrimoniul cultural şi natural din SE Europei, RPSEE – un program comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene 2006-2008-2010 (Coordonator IRPP/SAAH, la INMI, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, MCC)

• PROHITECH, Protecţia seismică a monumentelor istorice prin tehnologii reversibile, la UTCB, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, Contract CE. Programul FP 6, Contract INCO – CT – 2004 – 509119, 2004-2008 (Responsabil proiect, România)

• CETERS, Cercetări teoretice în experimentele pentru reducerea riscului seismic al clădirilor din patrimoniul cultural naţional (Responsabil contract), CEEX, Programul MENER ANCS, MEC.

• RISK-UE, Scenarii avansate de risc seismic cu aplicaţii pentru 7 oraşe europene Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, – Contract CE. Programul FP 5: EVK4-CT-2000-00014, 2001-2003 (Responsabil proiect, România)

• Japan International Cooperation Agency, Reducerea riscului seismic pentru construcţii şi structuri în România, la UTCB, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti si 1998-2002 si MLPTL, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, 2002-2007

• Consultanţă seismică pentru Proiectele Băncii Mondiale:
– Hazard Risk Mitigation and Emergency Preparedness in Romania, Componenta B-
Reducerea Riscului seismic, 2000-2004
– Hazard Risk Management in Europe and Central Asia, 2004

• Proiectul PHARE RO/TS/01, Support of the Romanian NRA (CNCAN) in the Licensing Review of the Seismic Safety Design of Cernavoda Nuclear Power Plant, la INCERC, 2002-2004 (Responsabil contract)

• Proiectul Probabilistic Seismic Hazard Analysis for the Cernavoda NPP Site, Rizzo Associates Inc, Monroeville, PA, USA, Stevenson & Associates, Bucharest Office, la UTCB, 2003-2004 (Consultant)

• Proiectul NATO – Armonizarea hazardului seismic si reducerea riscului in tarile afectate de sursa Vrancea, Sciences for Peace Project Plan la INCERC, 2004-2006 (Responsabil proiect, România)

• Proiectul Naţiunilor Unite RADIUS, Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban areas against Seismic disasters). Understanding Urban Seismic Risk around the World, Geohazards International Stanford, Ca: City of Bucharest seismic profile, 1997-1999 (Responsabil proiect)

• Probabilistic hazard analysis to the Vrancea earthquakes in Romania. Part I in Experience database of Romanian facilities subjected to the last three Vrancea earthquakes. Research Contract No. 8233/EN R1, 1995 and No. 8223/1996, EN with International Atomic Energy Agency, Vienna, la Stevenson & Assoc. Bucharest (Responsabil contract)

• Seismic microzonation of the city of Bucharest-Romania, Association Française du Génie Parasismique, 1997-1999 (Responsabil contract)
• Programul „Strong earthquakes: A Challenge for Geosciences and Civil Engineering”, German Science Foundation Grant SFB461, at University of Karlsruhe, Germany; Proiectele: Damage estimation and retrofitting of buildings in central Bucharest and Geotechnical and seismic microzoning of Bucharest 1995- 2007 (Responsabil proiecte în România)

• Implementing of Structural Eurocodes in Romanian Civil Engineering Standards. TEMPUS Project CME 001198/95, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB, 1995-1998. (Responsabil pentru Eurocodurile EC1 şi EC8)

Cărţi publicate
• Clădiri amplasate în zone cu mişcări seismice puternice ISBN, 973-8391-040 / Orizonturi Universitare / Timişoara, 2003, 479p, (D. Lungu, D. Dubina, s.a)
• Advanced Structural Analysis, Conspress, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB, 2000. 177p. (D. Lungu, R. Vacareanu, A. Aldea, C. Arion)
• Wind, snow and temperature effects on structures based on probability, Abacus Press, 1975, Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom of Great Britain , 411 p. (D. Ghiocel & D. Lungu)
• Metode probabilistice in calculul construcţiilor. Editura Tehnica Bucureşti, 1983, 443 p. (D. Lungu & D. Ghiocel)
• Siguranţa structurilor. Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, UTCB, 683 p, 1973, (D. Ghiocel & D. Lungu).
• Structural Reliability and Risk Analysis, Editura CONSPRESS, Bucureşti, 2007, 148 p, ISBN-978-973-100-004-6 R. Văcăreanu, A. Aldea, D. Lungu, Actiunea vântului, zăpezii şi variaţiilor de temperatură în construcţii. Editura Tehnică, Bucureşti 1972,372 p,( D. Ghiocel , D. Lungu )
• Siguranţa construcţiilor (D. Ghiocel & D. Lungu), Editura Tehnica Bucureşti, 1983.

Cărţi publicate ca editor
• România , Patrimoine Mondial/World Heritage, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 402 p., Bucureşti, 2007 (coordonarea generală)
• Earthquake Loss Estimation and Risk Reduction, Conferinta Internationala, Oct. 24-26, 2002, Academia Romana, Bucuresti. Vol. I , 366 p., Vol II, 420 p., Lungu, D., Wenzel, F., Mouroux, P., Tojo, I. Editori
• Earthquake Hazard and Countermeasure for Existing Fragile Buildings. JICA International Seminar, Nov. 23-24, 2002, Bucuresti, Lungu D., Saito T. Editori
• Vrancea Earthquakes. Tectonics, Hazard and Risk Mitigation, Proceedings of the First International Workshop on Vrancea Earthquakes, Nov. 1997, Bucharest,. Wenzel, F., Lungu, D., Editors. Kluwer Academic Publishers, 1999, 374 p.
• Implementing of Structural Eurocodes in Romanian Civil Engineering Standards. EUROCODE 8 – Design examples with emphasis on seismic condition of Romania. TEMPUS Project CM E 001198/95, Bridgeman Ltd. Timisoara, 433 p. D. Lungu, F. Mazzollani, S. Savidis Editori.

Membru în Asociaţii profesionale
• Delegat naţional al României la World Association of Earthquake Engineering, WCEE, 2004 – prezent
• Membru in AFPS, Asociaţia Franceza de Inginerie Seismica, Paris, 1994-prezent
• Vicepreşedinte AICR, Asociaţia Inginerilor Constructori din România, 1997-prezent
• Vicepreşedinte ARIS, Asociaţia Romana de Inginerie Seismica, 2001-prezent
• Membru în AICPS, Asociaţia Inginerilor Proiectanţi de Structuri, 2006 – prezent
• Membru in DGEBD, Societatea Germana pentru Inginerie seismica si Dinamica structurilor, Berlin, 1996-prezent.

Membru în comitetul editorial
• Journal of Earthquake Engineering, Imperial College Press, London, UK, 1997-2000
• Revista Monumentelor Istorice şi Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 2007 – prezent
• Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Redactor şef, 2008

Comisii de specialitate în România
• Membru în Comisia Prezidenţială pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale, Mai 2008- prezent.
• Membru în Comisia Naţională a României pentru UNESCO, subcomisia Ştiinţă – Cercetare, 2008- prezent
• Preşedintele Comisiei Inginerie Civilă a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2006 – prezent
• Membru în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii şi Cultelor, 2006 – prezent
• Membru în Comitetul Director ARACO, 2004 – 2007
• Membru in Comisia pentru Reducerea Riscului Seismic la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului, 1997-prezent
• Preşedinte al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 4 – Risc seismic, acţiuni şi siguranţa construcţiilor , Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 2006 – prezent
• Preşedinte al Comisiei 7, Transporturi, Construcţii, Amenajarea teritoriului şi Materiale de construcţii; Colegiul Consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare, Educaţiei şi Cercetării, 2002 – 2006
• Membru in International Advisory Committee of the Sixth International Conference on Seismic Zonation, 6ICSZ, Noiembrie 12-15, 2000, Palm Springs, California, USA.
• Membru in Comitetul Ştiinţific Internaţional al Conferinţei Internaţionale Earthquake Engineering in the 21 st Century, August 27-1 Septembrie, 2005, Skopje-Ohrid, Macedonia
• Membru in Comitetul Ştiinţific Ştiinţific Naţional, Preşedinte al Sesiunii T7-1 Seismic Hazard and Risk, XIth European Conference on Earthquake Engineering, Sept 1998, Paris, Franta
• Membru in Comitetul Ştiinţific al EUROMECH 372 Colloquium of the European Mechanics Society, Oct1997
• Membru in Comitetul Ştiinţific al IABSE Symposium on EUROCODE 1, Delft, Martie 27-29 1996
• Raportor pentru Session A1.2, „Zonation as a tool for retrofit and design of new facilities” – 5th International Conference on Seismic Zonation, Nice, France, Oct. 16-19, 1995

Comitete ştiinţifice internaţionale, Conferinţe invitate
• Conferinţă invitată; History of Earthquake engineering, Lessons learned and Outcomes in today practice – Perspective from Romania, Exceptional event: 25th Anniversary Association Francaise du Genie Parasismique, Nice, 13 June, 2008
• Professor invitat, University of Genova, Conferinţa “Natural risk reduction in Romania and Wind action on Brancusi Endless Column according to EUROCODE 1”, 2001
• Lector invitat la Civil Protection School in Kosovo, Module 4: Natural hazards, Module 8: Natural Risks, Disasters and Effects. Europa Major Hazards Agreement, Consiliul Europei, 2001.
• Conferinţă invitată la 304th meeting of the German Reactor Safety Commission & 63rd meeting of the RSK-Committee for Layout and Civil Works, Oct.21/22, 1996, Technische Universität München
• Profesor invitat, Institut für Bodenmeckanik und Bauinformatik, Technische Universität Dresden, Nov-Dec, 1995
• Profesor invitat la Sonderforschungsbereich SFB210 „Fluid mechanical design rules for buildings”, Institut für Massivbau, Universität Karlsruhe, Jul-Aug, 1994.

Premii, diplome
• Membru de onoare, Societé de Géographie, Paris, Franţa 31 Mai, 2008
• Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii pentru Restaurarea Coloanei fără Sfârşit de Constantin Brâncuşi, Tg. Jiu, 2003
• Diploma de Merit, Ministerul Culturii şi Cultelor, Mai 2008 pentru editarea volumului Romania, Patrimoine Mondial / World Heritage
• Premiul „Traian Vuia” al Academiei Romane, 1977
• Diploma „Opera Omnia” a Asociaţiei Inginerilor Proiectanţi de Structuri, AICPS, 2006
• Diplomă de Merit Inspectoratul de Stat în Construcţii, 2004
• Diploma AGIR, Asociaţia Generala a Inginerilor din România, 2004.
• Diploma Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă, 2008
• Premiul Radu Agent, Asociaiţa Inginerilor Proiectanţi de Structuri AICPS, 2006

Activitatea de proiectare, consolidare şi restaurare
• Restaurarea Coloanei fără Sfârşit de Constantin lui Brâncuşi, Tg. Jiu, 2004
• Consolidarea Clădirii principale a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, 1977 ş.a
• Proiectarea Clădirii Sălii Mari a Teatrului Naţional Bucureşti, 1969
• Proiectarea clădirilor: Institutul Naţional de Geologie Bucureşti, Casa de Cultura Slatina, Hoteluri în Buzău, Botoşani, ş.a.
• Studii de hazard seismic pentru Centrala nucleara Cernavoda şi pentru clădiri înalte in Bucureşti (Armeneasca, Calea Victoriei) s.a.
• Comisii de expertiza a siguranţei seismice şi a soluţiei de consolidare pentru Primăria Municipiului Bucureşti, Clădirea Guvernului din Piaţa Victoriei, Bucureşti, ş.a.

Coduri / standarde de proiectare
• Codul de proiectarea seismică a construcţiilor, P100/1-2006, Capitolul 3 Acţiunea seismica, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului, 2004, 2006 Buletinul Construcţiilor Nr. 5/ 2005 şi Nr. 11-12/ 2007 ( autor )
• Codurile de proiectare (i) Bazele proiectării, Buletinul Construcţiilor nr. 2 / 2006 (ii) Acţiunea vântului Buletinul Construcţiilor Nr. 7/2005 şi (iii) Acţiunea zăpezii, Buletinul Construcţiilor Nr. 2/2006, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, (autor)
• Standardul SR11100/1-93, Macrozonarea seismica a României. Institutul Roman de Standardizare, Bucureşti, 1993 (coautor)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: